NEWSY

wyniki | zapowiedzi | ogłoszenia

Przypominamy o konieczności potwierdzenia zgłoszeń!

Pamiętaj, że każde zgłoszenie należy uzupełnić o pieczęć szkoły i przesłać do nas skan na triobasket@kozminski.edu.pl lub fax 22 519 22 06 do 13.03 do godz. 23:59.