Zgłoszenie Drużyny TrioBasket

Aby zgłosić drużynę do Koźmiński Trio Basket 2021

Należy wykonać “trzy kroki”.

KROK 1 Wypełnij poniższy formularz
KROK 2 Odbierz mail z wygenerowanym zgłoszeniem w formacie PDF
KROK 3 Wydrukuj, podpisz i wyślij skan zgłoszenia na adres triobasket@kozminski.edu.pl lub fax-em: 22 519-22-06 (na kompletne zgłoszenia czekamy do 4 października 2021)

  Zgłoszenie do Koźmiński Trio Basket

  Nazwa zespołu
  Pełna nazwa szkoły
  Adres szkoły
  Telefon do kapitana
  E-mail do kapitana
  Tel. do trenera/nauczyciela WF
  E-mail do trenera/nauczyciela WF
  E-mail na który ma zostać wysłany wygenerowany PDF

  Skład zespołu
  1. Imię i nazwisko
  Rozmiar T-shirtu (1)
  2. Imię i nazwisko
  Rozmiar T-shirtu (2)
  3. Imię i nazwisko
  Rozmiar T-shirtu (3)
  4. Imię i nazwisko (opcjonalnie)
  Rozmiar T-shirtu (4) - tylko jeśli jest gracz
  5. Imię i nazwisko (opcjonalnie)
  Rozmiar T-shirtu (5) - tylko jeśli jest gracz
  Trener/nauczyciel WF
  Rozmiar T-shirtu (6). Dla Trenera/nauczyciela WF

  TAKI. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonych przeze mnie osób do celów związanych z imprezą Trio Basket. Przyjmuję do wiadomości, że służy mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
  Zaznajomiłem się również z regulaminem imprezy dostępnym Tutaj

  Po wciśnięciu przycisku "Wyślij", automatycznie po chwili zostanie otwarta strona potwierdzająca prawidłowość wysłania/przetworzenia formularza. Jeśli to nie nastąpi, proszę poprawić błędy w formularzu (zaznaczone na czerwono).