NEWSY

wyniki | zapowiedzi | ogłoszenia

Zgłoś drużynę!

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia do naszego turnieju przyjmujemy do 13 marca (poniedziałek).
Jak zgłosić drużynę? Wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie i po jego wydrukowaniu zebrać stosowne podpisy. Potem pozostaje tylko przesłanie wypełnionego dokumentu na nasz adres.

ZGŁOSZENIE W PIĘCIU KROKACH

1. wypełnij formularz na naszej stronie (zakładka zgłoś drużynę)
2. wydrukuj formularz
3. podpisz wydrukowany dokument
4. zdobyć pieczęć dyrekcji szkoły oraz lekarza (pielęgniarki szkolnej lub zgody rodziców na udział w zawodach i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach)
5. wyślij kompletny formularz mailem: triobasket@kozminski.edu.pl lub fax-em: 22 519-22-06

PRZYPOMINAMY
Każda szkoła ma prawo zgłosić do rozgrywek 3 zespoły w układzie 2+1 (2 męskie i 1 żeński lub 1 męski i 2 żeńskie)

CZEKAMY NA WAS!