NEWSY

wyniki | zapowiedzi | ogłoszenia

Podział na grupy

W dniu 10 marca 2016 o godz. 12:30 w siedzibie organizatora odbyło się losowanie do grup.

Grupy kobiet
Grupy mężczyzn

Skład komisji:
Artur Marciniak – sędzia główny Koźmiński Trio Basket
Marek Wołkowycki – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ALK
Anna Perzyńska – Prezes AZS Koźmiński