NEWSY

wyniki | zapowiedzi | ogłoszenia

Na zgłoszenia czekamy do 7 marca

Przypominamy, że aby zapisać drużynę należy do 7 marca:
1. wypełnić formularz (zakładka zgłoś drużynę)
2. wydrukować formularz
3. podpisać formularz
4. zdobyć pieczęć dyrekcji szkoły oraz lekarza (pielęgniarki szkolnej lub zgody rodziców na udział w zawodach i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach)
5. wysłać kompletny formularz mailem: triobasket@kozminski.edu.pl lub fax-em: 22 519-22-06

Każda szkoła ma prawo zgłosić do rozgrywek 3 zespoły w układzie 2+1 (2 męskie i 1 żeński lub 1 męski i 2 żeńskie)