Co zrobić jeśli chcemy/musimy wymienić zawodnika?

Co zrobić jeśli chcemy/musimy wymienić zawodnika?

Proszę ponownie wypełnić i przesłać zgłoszenie z kompletem pieczęci i podpisów lub na starym zgłoszeniu nanieść poprawki ręcznie, uzyskać parafkę dyrekcji w miejscu zmiany i przesłać oryginał faxem lub mailem.