Nie mamy w szkole lekarza, a pielęgniarka szkolna nie chce podbić zgłoszenia i co teraz?

Nie mamy w szkole lekarza, a pielęgniarka szkolna nie chce podbić zgłoszenia i co teraz?

W takim przypadku wystarczą zgody rodziców na udział w zawodach i braku przeciwwskazań zdrowotnych. Na zgłoszeniu proszę napisać: zgody rodziców, a oryginały dostarczyć na weryfikację w dniu zawodów.