Czy jesteśmy zgłoszeni?

Czy jesteśmy zgłoszeni?

Lista zgłoszonych i potwierdzonych zespołów dostępna jest w zakładce: O imprezie