Zgłoszenie Drużyny TrioBasket

Aby zgłosić drużynę do Koźmiński Trio Basket 2020

Należy wykonać „trzy kroki”.

KROK 1 Wypełnij poniższy formularz
KROK 2 Odbierz mail z wygenerowanym zgłoszeniem w formacie PDF
KROK 3 Wydrukuj, podpisz i wyślij skan zgłoszenia na adres triobasket@kozminski.edu.pl lub fax-em: 22 519-22-06 (na kompletne zgłoszenia czekamy do 3 marca 2020)

Zgłoszenie do Koźmiński Trio Basket

Nazwa zespołu
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon do kapitana
E-mail do kapitana
Tel. do trenera/nauczyciela WF
E-mail do trenera/nauczyciela WF
E-mail na który ma zostać wysłany wygenerowany PDF

Skład zespołu
1. Imię i nazwisko
Rozmiar T-shirtu (1)
2. Imię i nazwisko
Rozmiar T-shirtu (2)
3. Imię i nazwisko
Rozmiar T-shirtu (3)
4. Imię i nazwisko (opcjonalnie)
Rozmiar T-shirtu (4) - tylko jeśli jest gracz
5. Imię i nazwisko (opcjonalnie)
Rozmiar T-shirtu (5) - tylko jeśli jest gracz
Trener/nauczyciel WF
Rozmiar T-shirtu (6). Dla Trenera/nauczyciela WF

TAKI. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonych przeze mnie osób do celów związanych z imprezą Trio Basket. Przyjmuję do wiadomości, że służy mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania.
Zaznajomiłem się również z regulaminem imprezy dostępnym Tutaj

Po wciśnięciu przycisku "Wyślij", automatycznie po chwili zostanie otwarta strona potwierdzająca prawidłowość wysłania/przetworzenia formularza. Jeśli to nie nastąpi, proszę poprawić błędy w formularzu (zaznaczone na czerwono).