O imprezie


Koźmiński Trio Basket 2020 (XVIII edycja) - 7 marca

(stan na dzień 06.02.2020 godz. 12:29)

Lista zgłoszonych zespołów męskich:

  1. ez win v2 – 62 LO im. gen. Andersa
  2. Kossuth – 63 LO im. L. Kossutha

Lista zgłoszonych zespołów żeńskich:

  1. Lelewel Basket 1 – 41 LO im. J. Lelewela
  2. Lelewel Basket 2 – 41 LO im. J. Lelewela
  3. Pięć Osiemnastek – 18 LO im. J. Zamoyskiego
  4. Atomówki – 68 LO im. T. Chałubińskiego
  5. Chałubińskie – 68 LO im. T. Chałubińskiego


O Imprezie

Koźmiński Trio Basket to turniej koszykówki ulicznej organizowany na sali przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i okolic.

Najlepsi zawodnicy otrzymują indeks Akademii Leona Koźmińskiego, stypendium Rektora ALK oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorem jest Akademia Leona Koźmińskiego.

Miejsce: Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, Warszawa

Zgłoszenia do 3 marca 2020 do godz. 24:00

Regulamin Trio Basket 2020 


Tak było...